مراسم جشن هفدهمین سالگرد تاسیس شرکت فراعمران نگار، با حضور گروهی از مديران و همکاران مجموعه در محل شرکت برگزار شد

در مراسمی که روز يكشنبه 21 اسفند ماه 1401 با حضور گروهی از مديران و همکاران شرکت به مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس شركت و جشن پایان سال بر...

ادامه مطلب

مراسم جشن سالگرد تاسیس شرکت فراعمران نگار، با حضور گروهی از مديران و همکاران مجموعه در محل شرکت برگزار شد

در مراسمی که روز يكشنبه 10 اسفند ماه 1399 با حضور گروهی از مديران و همکاران مجموعه به مناسبت سالگرد تاسیس شركت برگزار گرديد، شركت فراع...

ادامه مطلب

مقاله ارائه شده توسط شركت فراعمران نگار در دومین کنفرانس بین المللی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)جهت ارائه شفاهی برگزيده شد.

مقاله ارائه شده توسط شركت فراعمران نگار در دومین کنفرانس بین المللی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)جهت ارائه شفاهی برگزيده شد. دومین کنف...

ادامه مطلب

مراسم جشن سالگرد تاسیس شرکت فراعمران نگار، با حضور گروهی از مديران و همکاران مجموعه در محل شرکت برگزار شد

در مراسمی که روز يكشنبه 12 اسفند ماه 1397 با حضور گروهی از مديران مديران و همکاران مجموعه به مناسبت سالگرد تاسیس شركت برگزار گرديد، شرك...

ادامه مطلب