مراسم جشن هفدهمین سالگرد تاسیس شرکت فراعمران نگار، با حضور گروهی از مديران و همکاران مجموعه در محل شرکت برگزار شد

در مراسمی که روز يكشنبه 21 اسفند ماه 1401 با حضور گروهی از مديران و همکاران شرکت به مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس شركت و جشن پایان سال بر...

ادامه مطلب

مقاله ارائه شده توسط شركت فراعمران نگار در دومین کنفرانس بین المللی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)جهت ارائه شفاهی برگزيده شد.

مقاله ارائه شده توسط شركت فراعمران نگار در دومین کنفرانس بین المللی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)جهت ارائه شفاهی برگزيده شد. دومین کنف...

ادامه مطلب

مراسم جشن سالگرد تاسیس شرکت فراعمران نگار، با حضور گروهی از مديران و همکاران مجموعه در محل شرکت برگزار شد

در مراسمی که روز يكشنبه 12 اسفند ماه 1397 با حضور گروهی از مديران مديران و همکاران مجموعه به مناسبت سالگرد تاسیس شركت برگزار گرديد، شرك...

ادامه مطلب

قرارداد «اجراي نقشه‌برداري سايت‌هاي سه‌گانه»‌ بین شركت پتروشيمي بوشهر و شركت فراعمران نگار مبادله شد

«پروژه اجراي نقشه‌برداري سايت‌هاي سه‌گانه»، طي قراردادی به شرکت فراعمران نگار واگذار گردید. بر اين اساس شركت فراعمران نگار مي...

ادامه مطلب

مبادله قرارداد «اسكن و ورود اطلاعات پرونده‌هاي بايگاني املاك و حقوقي» بین اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان و شركت فراعمران نگار

پروژه "اسكن و ورود اطلاعات پرونده‌هاي بايگاني املاك و حقوقي» طي قراردادی به شرکت فراعمران نگار واگذار گردید. بر اين اساس شركت...

ادامه مطلب