شرکت فراعمران نگار

راهکارهای یکپارچه مدیریت و نگهداری اطلاعات مکان محور

نگار

امروز بخش های قابل توجهی از دارایی های فیزیکی و نیز اطلاعات مختلف سازمانها دارای ماهیت مکانی می باشد. مدیریت این اطلاعات که می تواند شعب مختلف یک سازمان، پروژه های مختلف آن، تجهیزات و دارایی های سازمان از جمله شبکه های تأسیساتی و ... باشد، نیازمند استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات مکان محور می باشد. راهکارهای نرم افزاری مدیریت و نگهداری اطلاعات مکان محور شرکت فراعمران نگار تحت عنوان "نگار"، ابزاری قدرتمند بدین منظور می باشد.

شرکت فراعمران نگار جهت اختصاص سازی این نرم افزار سازمانهای مختلف، ماژولها و زیرسامانه های متعددی را بر روی این بستر تولید نموده است که در ادامه به معرفی آن پرداخته شده است.

آرشیو الکترونیکی

نتيجه انديشه‌ها، فعاليتها و اقدامات انجام شده در هر سازمان به صورت اسناد و مدارك نگهداري مي‌شوند و اين سوابق حاوي اطلاعات و تجربيات گرانبهايي هستند که آنها را به يكي از ابزارهای مهم مديريت در تهيه برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌ها مبدل می سازد. آرشیو الکترونیکی موثرترین روش جهت حفظ و نگهداری این گنجینه های گرانبها می باشد. شرکت فرا عمران نگار با رویکرد تقویت و نظام مند نمودن سیستم آرشیو الکترونیکی و مدیریت اسناد در کشور، تاکنون پروژه های متعددی در این زمینه با استفاده از به روز ترین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری نموده است.

خدمات فرا عمران نگار

مجموعه فراعمران نگار با ارائه خدمات متنوع در حوزه فناوری اطلاعات، به درخشش شما در عرصه تجارت کمک خواهد کرد.
0 سال تجربه
در زمینه تولید نرم افزار و خدمات پشتیبانی
0 متخصص
که با شما در ارتباط هستند
0 پروژه
انجام شده توسط تیم ما

اخبار

مشتریان ما