خدمات پشتیبانی نرم افزار

خدمات پشتیبانی نرم افزار شرکت فراعمران نگار شامل ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزار به منظور نظارت مستمر بر عملکرد سیستم و حفظ پایداری، اصلاح، ارتقاء و تغییر سیستم در راستای بهبود عملکرد، بروز رسانی سیستم در راستای بهره گیری از تکنولوژی های جدید، رفع نیازمندی های کاربران در راستای اهداف مشتری و ارائه خدمات و مدیریت پایگاه داده نرم افزار می باشد. حیطه کلی خدمات پشتیبانی شرکت عبارتست از کلیه اقداماتی که به منظور حفظ پایداری نرم افزار و تضمین حیات سیستم باید انجام پذیرد. که شامل موارد زیر در خصوص عملکرد سیستم می باشد.

  • اصلاح (corrective maintenance)
  • تغییر (adaptive maintenance)
  • بهبود (perfective maintenance)
  • تضمین (preventative maintenance)

ارایه خدمات پشتیبانی توسط شرکت فراعمران نگار از طریق پاسخ گویی به تیکت های درج شده توسط مشتریان در سامانه پشتیبانی شرکت و یا تماس های تلفنی میباشد.