محصولات


راهکارهای یکپارچه مدیریت و نگهداری اطلاعات مکان محور

نگار

امروز بخش های قابل توجهی از دارایی های فیزیکی و نیز اطلاعات مختلف سازمانها دارای ماهیت مکانی می باشد. مدیریت این اطلاعات که می تواند شعب مختلف یک سازمان، پروژه های مختلف آن، تجهیزات و دارایی های سازمان از جمله شبکه های تأسیساتی و ... باشد، نیازمند استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات مکان محور می باشد. راهکارهای نرم افزاری مدیریت و نگهداری اطلاعات مکان محور شرکت فراعمران نگار تحت عنوان "نگار"، ابزاری قدرتمند بدین منظور می باشد.

شرکت فراعمران نگار جهت اختصاص سازی این نرم افزار سازمانهای مختلف، ماژولها و زیرسامانه های متعددی را بر روی این بستر تولید نموده است که در ادامه به معرفی آن پرداخته شده است.

آرا شهر

سامانه جامع مدیریت خدمات شهری(آراشهر)، علاوه بر ایجاد بستری مناسب مکان محور جهت برنامه­ریزی و مدیریت بهینه خدمات شهری، امکان نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران این حوزه را به وجود می آورد.

PDN_GIS

این سامانه، جهت مدیریت مکانی اطلاعات شبکه های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق و بر اساس استانداردهای مصوب شرکت توانیر، تولید  شده است.

نماساخت

نرم افزار مدیریت اطلاعات ساختمان(نماساخت)، ابزاري مناسب براي مديريت نقشه ها و مشخصات فنی اجزای ساختمان شامل اطلاعات سازه ای، معماری و شبکه های تاسیساتی مي‌باشد. 

GPMS

این سامانه به منظور مدیریت مکانیزه فرآیندهای مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات به صورت مکان محور طراحی شده است و امکانات قدرتمندی بدین منظور در اختیار سازمانهای متولی فعالیتهای نت قرار می دهد.

تماب

سامانه جامع مطالعات پایه منابع آب ایران (تماب) امکانات مناسبی برای دریافت، ارزیابی و کنترل هوشمند داده‌های مطالعات پایه منابع آب کشور و ارائه آن به مدیران و متقاضیان ذیصلاح را فراهم می آورد.

GDMS

نرم افزار مدیریت مکانی اسناد (GDMS)، ضمن ارائه راه حل مناسب جهت آرشیو الکترونیکی اسناد، امکان مشاهده موقعیت مکانی تجهیزات و موجودیت هایی که اسناد به آنها مرتبط شده است را بر روی نقشه دارد.

PETRO_GIS

برای مدیریت مکان محور اطلاعات سایتهای نفت، گاز و پتروشیمی این سامانه طراحی شده است. این سامانه امکان مدیریت یگپارچه نقشه های بزرگ مقیاس(سایت پلان)، متوسط مقیاس و کوچک مقیاس(محوطه های صنعتی) را دارد.

PORTS_GIS

این سامانه بستر مناسبی را جهت مدیریت کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی مربوط به سازه ها، محوطه ها و شبکه های تاسیساتی سایتهای صنعتی مانند بنادر را با استفاده از امکانات تخصصی که بدین منظور طراحی شده است را فراهم می کند.

سِپام

سامانه پاسخگویی اطلاعات مشترکین(سپام) امکانات مناسبی را جهت اطلاع رسانی از آخرین وضعیت خاموشی/قطعی های با برنامه یا اضطراری از طریق شرکتهای خدمات رسان مانند آب و برق و گار به مشترکین  فراهم می آورد.

نمانیر

نرم افزار مدیریت اطلاعات تولید نیروگاه (نمانیر)، بستری مناسب برای ایجاد و استفاده از داده های تولید را از طریق جمع آوری مکانیزه این داده ها و کنترلهای هوشمند بر روی آنها و ارائه آنها بر بستر داشبوردهای مدیریتی فراهم می نماید.

WT-GIS

شبکه های آب و فاضـلاب از جمله شریان های حیاتی هـستند که در پهنـه وسیعی از مـکان گـستـرده شده اند. مدیریت این شبکه ها نیازمنـد استفاده از سیستم های مکانیـزه می باشد. سامانه WT_GIS ابزاری مناسب جهت مدیـریت اطلاعات مکانی شبـکه های آب و فاضلاب می باشد و

WGIS

سامانه WGIS به منظور ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مکان محور جهت جمع آوری و نگهداری و به روز رسانی داده ها و انجام تحلیل های مکان محور در حوزه های کارشناسی و مدیریتی شرکت های آب منطقه ای طراحی شده است.