آموزش

شرکت فراعمران نگار تاکنون دوره های آموزشی مختلف به شرح زیر را برگزار نموده است:

  • مقدمه‌اي بر سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي
  • آموزش نرم افزارArcGIS
  • ترسيم و ويرايش درArcGIS باAutoCAD
  • مفاهیم GIS
  • پایگاه داده SQL SERVER
  • مبانی برنامه نویسی

ضمنا  دوره های آموزشی متعدد در خصوص آموزش محصولات تولید شده توسط شرکت نیز برای سازمانها و شرکتهای مختلف، توسط شرکت برگزار شده است.