شبکه های آب و فاضـلاب از جمله شریان های حیاتی هـستند که در پهنـه وسیعی از مـکان گـستـرده شده اند. مدیریت این شبکه ها نیازمنـد استفاده از سیستم های مکانیـزه می باشد. سامانه WT_GIS ابزاری مناسب جهت مدیـریت اطلاعات مکانی شبـکه های آب و فاضلاب می باشد و می تـواند در کلیه شرکت ها و سازمان هایی که مسؤولیت مدیریت این شبکه ها را دارند، مورد استفاده واقع گردد.

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی شرکت های آب و فاضلاب (WT_GIS)

 • دارای امکانات متداول سامانه های مکان محور (ابزارهای کار با نقشه، مشاهده، جستجو و ویرایش اطلاعات مکانی و توصیفی و ...)
 • دارای دیتـا مدل جامع از اطلاعات شبکه های آب و فاضلاب مانند منـابع آبی، شبکه های انتقال آب، شبکه جمع آوری فاضلاب، مشتـرکین، اتصالات و ...
 • امکان بارگذاری و بهره گیری آنلاین و آفلاین از تصاویر ماهواره ای و سرویس های نقشه مختلف
 • امکان کارتوگرافی نقشه با ابزارهای پیشرفته به صورت عمومی و اختصاصی برای هر کاربر
 • دارای انواع جستجوهای توصیفی (سریع و پیشرفته) و مکانی با انواع عملگرهای مختلف
 • امکان مشاهده نتایج جستجو در قالب جدول، نمودار و نقشه
 • قابلیت ارائه سرویس های مکان محور به سایر نرم افزارها مانند 122، مشترکین، PM و ...
 • امکان استفاده از سرویس گرید ملی
 • امکان اندازه گیری فاصله، محیط و مساحت
 • دارای موتور Workflow بومی و مکان محور با کارتابل اختصاصی هر کاربر
 • امکان بارگذاری اطلاعات طرحها از طریق تعریف فرآیند کاری در سامانه
 • دارای ماژول مدیریت کاربران، Log manatment و مدیریت خطا
 • دارای راهنمای آنلاین در کلیه فرمهای سامانه