سامانه WGIS به منظور ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مکان محور جهت جمع آوری و نگهداری و به روز رسانی داده ها و انجام تحلیل های مکان محور در حوزه های کارشناسی و مدیریتی شرکت های آب منطقه ای طراحی شده است. این سامانه بستر نرم افزاری مناسبی برای مکانیزه نمودن تولید، مدیریت و گزارشگیری از داده های مکان محور موجود و در حال تولید ایجاد می نماید.

امکانات سامانه جامع اطلاعات مکان محور شرکتهای آب منطقه ای (WGIS)

 • دارای امکانات متداول سامانه های مکان محور (ابزارهای کار با نقشه، مشاهده، جستجو و ویرایش اطلاعات مکانی و توصیفی و ...)
 • دارای دیتا مدل جامع از داده های پایه، هواشناسی، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، تلفیق و بیلان، سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی، مهندسی رودخانه و مستندسازی اطلاعات طرحها
 • امکان مشاهده خطوط همباران، خطوط تـراز سطح آب زیـرزمینی و منحنـی های هـم ضخامت آبـرفت، هـم قابلیت انتقال آب، هـم مقاومت ظاهری و هـم مقاومت ویژه
 • امکان استفاده از سرویس های نقشه مختلف و تصاویر آنلاین و آفلاین
 • امکان کارتوگرافی نقشه با ابزارهای پیشرفته به صورت عمومی و اختصاصی برای هر کاربر
 • امکان اندازه گیری فاصله، محیط و مساحت
 • دارای انواع جستجوهای توصیفی (جستجوی سریع و پیشرفته)
 • دارای انواع جستجوهای مکانی؛ انواع عملگرهای مکانی
 • امکان مشاهده نتایج جستجو در قالب جدول، نمودار و نقشه
 • قابلیت ارائه سرویس های مکان محور به سایر نرم افزارها مانند مدیریت املاک، حفاظت، امور مشترکین و ...
 • دارای داشبورد محدوده مطالعاتی شامل بیلان عمومی، بیلان زیرزمینی و بیلان هیدروکیماتولوژی
 • امکان تولید گزارشات مختلف از جمله آمار میزان آبدهی، بارش، تبخیر و ...
 • امکان تعریف لایه های اطلاعات مکانی و اقلام توصیفی توسط کاربر
 • دارای ماژول مدیریت کاربران، Log managment و مدیریت خطا
 • دارای راهنمای آنلاین در کلیه فرمهای سامانه