سامانه تماب جهت گـردآوری داده هـای مـربـوط بـه مطالعات پـایـه شرکت های آب منطقه ای کشور طراحی شده است. این سیستم به گونه ای است کـه اطلاعات مـربـوطه را از طـرق مختلف (آماربـرداری، لاگرها و...) جمع آوری نموده و پس از انجام مراحل لازم جهت کنترل کیفی داده ها و ارزیابی سلسله مراتبی روی آنها، قابلیت انتشار داده ها را به روشهای بـه روز و کارآمد مهیا می سازد.

امکانات نرم افزار جامع مدیریت و تولید اطلاعات آب کشور (تماب)

 • طراحی به صورت کاربر پسند و مکان محور، شامل سه بخش وب، پورتال و اپلیکیشن
 • دسترسی به داده‌های آب و هواشناسی خام در کمترین زمان بر اساس داده های دریافتی از ایستگاه ها
 • امکان ورود اطلاعات از طریق فرم های موجود در سامانه، فایل اکسل، اپلیکیشن و دیتالاگرها
 • امکان ورود اطلاعات به صورت روزانه از نقطه مبدأ دستیابی بـه یک پایگاه اطلاعاتی متمرکز بـدون داده‌های تکراری و بدون گپ آماری
 • امکان تهیه گزارشات متنوع جدولی، نموداری و نقشه ای
 • کنترل و ارزیابی کمی وکیفی اطلاعات به صورت هوشمند همزمان با ورود اطلاعات در سامانه
 • کنترل و ارزیابی اطلاعات طی فرآیند سلسله مراتبی در یک فرآیند گردش کاری
 • دارای داشبورد جهت مشاهده اطلاعات
 • دریافت و ارسال داده و اطلاعات از و به سامانه های مجاز
 • مجهزبه پرتال جامع اطلاعات منابع آب کشور جهت استفاده متخصصان، دانشجویان و سایر ارگانهای مرتبط
 • دارای گواهینامه افتا 
 • دارای کلیه امکانات موجود در نگار جهت مدیریت مکان محور اطلاعات