بخش  قابل توجهی از اطلاعات  موجـود و مـورد نیاز برای مدیریـت سایـت های نفت، گـاز و  پتروشـیمی را اطلاعات مـکانی تشکیل می دهـد. سامانه PETRO_GIS بـستر مناسبی را برای ایـجاد،  به روزرسانی و اسـتفاده از داده های مکان مرجع به همـراه اطـلاعات فـنـی مرتبط ایـجاد  می نماید. این سامانه ابزاری مناسب در دسـت سازمان ها و شرکت های مختلف به منظور مدیریت اطلاعـات مکانی آنـها می باشد. سامانـه PETRO_GIS به کاربران این امکان را می دهد که در زمان کار با این سیستم به سـادگی و با اسـتفاده از نقـشه تصمیمـات خود را بهتر و دقیق تربگیرند و یا در فرایند های کاری خـود با درک بـهتری از موقعیت مکانی نسبت به انجام وظایف خود اقدام نمایند. همچنین دسترسی  بسیار ساده و کاربر دوست به نقشه های خود را داشته باشند.

این سامانه علاوه بر اینکه دارای کلیه امکانات نگار جهت استفاده از بستر مکانی و نقشه است، دارای امکانات  اختصاصی زیر نیز می باشد:

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی نفت، گاز و پتروشیمی (PETRO_GIS)

 • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیرت اطلاعات تاسیسات مکانیکی و مخازن مانند خطوط لوله، شیرآلات، پمپ و ..
 • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات تاسیسات الکتریکی کابل، ترانس، پست، تابلو و ...
 • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات تاسیسات مخابرات، انفورماتیک و دوربین مداربسته
 • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیرت اطلاعات ابزار دقیق و تجهیزات حفاظت فنی
 • امکان بی سیال کردن شبکه
 • مدیریت نقاط دارای پتانسیل احتراق
 • امکان تعیین محدوده پوشش
 • امکان جستجوی نزدیک ترین شیرهای آتش نشانی به محل حریق
 • امکان نمایش اطلاعات محیطی
 • امکان ثبت حادثه
 • امکان تعیین حریم
 • تحلیل کوتاه ترین مسیر
 • مدیریت مکان پروژه های اجرایی
 • امکان تعیین حریم خطوط لوله
 • امکان صدور مجوز حفاری
 • بایگانی و نمایش اطلاعات مجوز حفاری
 • امکان تعیین مسیر تغذیه شبکه های تأسیساتی
 • نمایش اطلاعات توصیفی عوارض
 • امکان تشخیص حوزه پایین دست در شبکه های تأسیساتی
 • امکان تغییر نما جهت مشاهده نقشه های شماتیک (P&ID, PFD)