در طول دوره طراحی، اجرا و حتی بهره برداری از پروژه های ساختمانی اطلاعات متعددی و متنوعی تولید می شوند لیکن به واسطه عدم مستند سازی اصولی و یا واقع ننهادن بـه این امـر، ذی نفعان اصلی و بهره برداران نهایی پروژه ها در دوران طولانی استفاده و بهره برداری و نگهداری و بـازسازی از ساختمان ها را با زحمات و هزینه های قابل توجه مواجه کرده است.استفاده از نـرم افـزار نماساخت کـه بـرای نخستیـن بـار در کشـور طـراحـی شده است، زحمات و هزینه های دوره بهره برداری و نگهداری از املاک و ساختمان ها را به طور چشمگیـری کاهش می دهد.

امکانات نرم افزار مدیریت اطلاعات املاک و ساختمان (نماساخت)

  • دارای امکانات متداول سامانه ای مکان محور (ابزارهای کار با نقشه، مشاهده، ویرایش و جستجوی اطلاعات مکانی و توصیفی و...)
  • دارای دیتا مدل جامع از اطلاعات املاک و ساختمانها مانند اطلاعات حقوقی، ملکی، سازه ای، معماری و تأسیساتی
  • امکان کارتوگرافی نقشه با ابزارهای پیشرفته به صورت عمومی و اختصاصی برای هر کاربر
  • امکان اندازه گیری طول، محیط و ساخت
  • امکان مشاهده موقـعـیت ساخـتمان و املاک در نقشـه های شـهری
  • امکان تهیه گزارشات آماری از تجهیـزات و المـانهای مختلف سازه ای، معماری و تاسیساتی ساختمان
  • امکان مشاهده عکس و سایر مستندات مرتبـط با عوارض
  • دارای ماژول مدیریت کاربران، Log management و مدیریت خطا
  • دارای راهنمای آنلاین در کلیه فرمهای سامانه
  • دارای گواهینامه افتا