این سامانه علاوه بر اینکه دارای کلیه امکانات نگار جهت استفاده از بستر مکانی و نقشه است، دارای امکانات  اختصاصی زیر نیز می باشد:

امکانات نرم افزار مدیریت اطلاعات املاک و ساختمان (نماساخت)

  • دارای دیتا مدل جامع از اطلاعات مورد نیاز جهت مدیریت املاک مانند اطلاعات حقوقی، ملکی و ...
  • امکان مشاهده موقـعـیت ساخـتمان و املاک در نقشـه های شـهری
  • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات سازه ای ساختمان مانند ستون، تیر، بادبندو ...
  • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات معماری ساختمان مانند زیرفضا، دیوار، سقف، کف، پنجره و ...
  • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات تأسیسات مکانیکی ساختمانها مانند شیرآلات، لوله، موتورخانه، پمپ و ...
  • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیرت اطلاعات تأسیسات الکتریکی ساختمانها مانند تابلو، کابل، کلید، شبکه اعلان حریق، تجهیزات هوشمند سازی و ...
  • امکان تهیه گزارشات آماری از تجهیـزات و المـانهای مختلف سازه ای، معماری و تاسیساتی ساختمان
  • امکان مشاهده اطلاعات در نماهای محوطه و داخل ساختمان