نـرم افـزار GDMS  راه حل مناسبـی را جهت مدیـریت مکانیـزه اسناد ارائـه می نماید. ایـن نـرم افـزار علاوه بـر قابلیت های متـداول نـرم افـزار آرشیـو الکترونیکی، با توجه به ماهيت مكاني اغلب پديده‌هاي موجود در يـك طـرح، جهت مستنـدسازي آنها،  دارای قابليت مديريت اطلاعات مكاني نیز مي‌باشد.

این سامانه علاوه بر اینکه دارای کلیه امکانات نگار جهت استفاده از بستر مکانی و نقشه است، دارای امکانات  اختصاصی زیر نیز می باشد:

امکانات سامانه مدیریت مکانی اسناد GDMS

 • امکان تعریف شناسنامه را برای هر فایل، سند یا پرونده به همراه ثبت، ویـرایش و حذف فیلدهای مربوطه
 • قابلیت ورود اطلاعات دسته ای(تعـداد فایـل زیـاد، زدن سنـدهای گروهـی مثلا براساس فولدر)
 • امکان تعریف فیلدهای پیش فرض (اجباری- قابل تغییر در زمان ورود اطلاعات)
 • امکان تعریف فیلدهای اجباری بر اساس نوع سند
 • امکان گرفتن خروجی اسناد دلخواه یک پرونده بـه صورت فایل تصویر
 • امکان دسترسی به اسناد از طریق ساختار درختی
 • امکان تعریف درختواره اختصاصی برای هر کابر
 • امکان مشاهده متادیتا(مشخصات) هر فایل، سند یا پرونده
 • امکان ایجاد دسته بندی های پـویای موضوعی با تـوجه بـه ویژگی های اسناد
 • امکان ایجاد کدینگ های متنوع ساختار یافته بر روی اسناد
 • امکان دانلود یا نمایش فایل در محیط نرم افزارامکان جستجوی اسناد
 • امکان انتساب اسناد به عارضه مکانی موجود بر روی نقشه
 • انتساب کد محتوا با امکان تنظیم ترکیب برای کاربر
 • امکان پرینت از شناسنامه اسناد
 • امکان درج فایل در هر سند و درج اسناد در هر پرونده
 • امکان مشاهده اسناد یک پرونده و فایلهای یک سند
 • قابلیت دسترسی به لیست پرونده ها بر اساس موضوع
 • امکان تهیه گزارشات مختلف بر اساس پرونده ها و اسناد
 • امکان اسکن اسناد در محیط نرم افزار
 • امکان کنترل کیفیت فایلهای اسکن شده و بهینه سازی آنها
 • امکان تعریف شیفت کاری و کاربران هر ایستگاه جهت اسکن اسناد
 • امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل
 • امکان کنترل سند تکراری بر اساس فیلدهای مشخص