بازدید مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت فراعمران نگار

با توجه به انتخاب شرکت فراعمران نگاربه عنوان واحد برتر تولید نرم افزار کشور و دریافت تندیس طلایی روز صنعت ، معدن و تجارت توسط این شرکت...

ادامه مطلب