Khabar7 2Khabar7 1

            Khabar7Khabar 3

 

 

عملياتي‌سازي نرم‌افزار  GPMS  در شركت‌ توزيع نيروي برق‌ استان آذربايجان‌ شرقي

 نرم‌افزار GPMS با‌حضور نماينده شركت فراعمران‌نگار در امور برق‌ عجب‌شير شركت‌ توزيع نيروي برق استان آذربايجان‌ شرقي‌ عملياتي گرديد. در كارگاه عملياتي كه روز بيست و ششم آذر با حضور آقايان مهندسين جعفري، اعتمادي، رحم‌دل و نامي از شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي و آقاي فاضل از شركت فراعمران‌نگار برگزار گرديد، كليه فرآيندهاي نرم‌افزار GPMS، شامل تنظيمات، صدور برنامه بازديد، صدور دستور اجراي بازديد، ثبت نتيجه بازديد در تبلت، صدور دستور اجراي تعمير و ثبت نتيجه تعمير به صورت عملياتي و با برداشت ميداني عيوب پست‌ها و  فيدرهاي شهرستان عجب شير عملياتي گرديد.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed