ابلاغ قرارداد تحليل، پياده‌سازي و آموزش نرم‌افزار جغرافيايي (GIS) تخصصي

قرارداد تحليل، طراحي، پياده‌سازي و آموزش نرم‌افزار اطلاعات جغرافيايي (GIS) تخصصي بنادر بوشهر، اميرآباد، نوشهر، چابهار، امام خميني (ره)، شهيد‌رجايي، انزلي و خرمشهر مورخ سيزدهم آبان، جهت اجراي تعهدات، طي نامه‌اي ازجانب سازمان بنادر و دريانوردي به شركت فراعمران‌نگار ابلاغ گرديد.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed