راه اندازي نرم افزار PDN_GIS II

 نسخه  بازنويسي شده نرم افزار PDN_GIS شبكه‌هاي توزيع برق، تحت‌عنوان PDN_GISII‌ در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان نصب و راه اندازي گرديد.

 

Khabar5

 

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed