انعقاد قرارداد طراحي نرم‌افزار GIS تخصصي در سازمان بنادر و دريانوردي

 قرارداد "طراحي نرم‌افزار GIS تخصصي سازمان بنادر و دريانوردي و‌ نصب در بنادر امام خميني (ره)، شهيد رجايي، انزلي، خرمشهر، چابهار، بوشهر، اميرآباد و نوشهر" با شركت فراعمران نگار منعقد گرديد. اين نرم‌افزار علاوه بر امكان وسيع مديريت اطلاعات مكاني و گزارش‌گيري از آنها داراي نسخه WEB_GIS نيز مي‌باشد.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed