Softnamasakht

موضوع اطلاعات دقیق و کارآمد و در دسترس بودن آن، یکی از مسائل مهم و ضروری در مدیریت پروژه های ساختمانی در دوره ساخت و به ویژه در دوره بهره برداری به شمار می رود و عدم توجه به این مهم سبب بالا رفتن هزینه های ساخت، تعمیرات، بهره برداری و نگهداری از ساختمان ها و نیز زیان های هنگفت مالی می گردد. در این میان استفاده از سیستم های مکانیزه، جهت مدیریت بهینه اطلاعات، گامی موثر به شمار می رود. با توجه به اینکه اغلب پدیده ها در پروژه های ساختمانی دارای ماهیت مکانی (نقشه ای) می باشند، استفاده از سیستم های مکانیزه ای که قابلیت مدیریت اطلاعات مکانی را نیز دارا باشند، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
نرم افزار مدیریت اطلاعات ساختمان تهیه شده توسط شرکت فرا عمران نگار با نام نماساخت روشی مناسب جهت گردآوری و نگهداری اطلاعات از بخش های مختلف پروژه های ساختمانی می باشد. با استفاده از این نرم افزار اطلاعات مورد نیاز در دوره بهره برداری که با صرف هزینه های بسیار بالا به دست می آید، در دوره ساخت به راحتی و با کمترین هزینه قابل جمع آوری خواهد بود.

 

                                      Abilitybtn Implementationbtn Moreinfobtn Broushor

FacebookLinkTwiiterLinkInstagramLink

                                                                                      Aparat

                                                                                  Social%20tel  

                                                                                           https://telegram.me/namasakht

                                                                         

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed