Khadamateshahriusms        

خدمات شهری به عنوان یکی از مهمترین فعالیـت های شهرداری ها مـی باشد. مکانیزه نمودن فرآیند هـای حوزه خدمات شهری گامـی موثر در راستای ارائه خـدمات

مناسب به شهروندان توسط شهرداری ها محسوب می شود. نرم افزار جامع مدیریت خدمات شهری (USMS) که برای نخستین بار در کشور تولید شده است، ابـزاری 

توانمند بدین منظور می باشد. این سامانه علاوه بر ايجاد امكان برنامه‌ريزي و مديريت بهتر خدمات شهري و امكان نظارت دقيق و مكانيزه بر عملکرد پیمانکاران، به ایـجاد

یک شمای جغرافيايي از كليه فرآيندهاي معاونت‌ خدمات شـهري در حوزة تعريف شـده با هدف مانـيتور كردن خدمات كمـك می نمايد. اين محصول علاوه بر مکانیزه کردن

فرآیند تصمیم سازی و كنترل ونظارت در حوزة مذكور، كليه وظايف خود را در قالب يك نرم‌افزار تحت وب مبتني بر GIS ارائه مي‌نمايد كه به كاربر اين امکان را می دهد که

در زمان کار با این سیستم با استفاده از نقشه تصميمات خود را بهتر و دقيق­تر بگيرد و يا در زمان كار اطلاعات خود با درك بهتري از موقعيت مكاني ثبت و بازیابی نماید.

 

                                    Abilitybtn Implementationbtn Moreinfobtn  Broushorbtn