مبادله قرارداد "پشتيباني از نرم‌افزار نگهداري و تعميرات (GPMS)" با شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان

قرارداد "پشتيباني از نرم‌افزار نگهداري و تعميرات (GPMS)" بین شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان و شركت فراعمران نگار مبادله شد. بر اين اساس شركت فراعمران نگار مي‌بايست طي مدت زمان 12 ماه از زمان ابلاغ قرارداد، كليه موضوعات و فعاليت‌هاي شرح خدمات اين پروژه را به انجام رساند.

 

 

 

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed