مبادله قرارداد "ايجاد سيستم آرشيو الكترونيكي دفاتر املاك و واحدهاي ثبتي استان كهگيلويه و بويراحمد"

قرارداد "ايجاد سيستم آرشيو الكترونيكي دفاتر املاك و واحدهاي ثبتي"، فيمابين اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كهگيلويه و بويراحمد و شركت فراعمران نگار مبادله شد. بر اين اساس شرکت فراعمران نگار به عنوان مجری قرارداد مذكور انتخاب گردیده و قرار است ظرف مدت مقرر اين پروژه را به انجام رساند.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed