قرارداد توسعه نرم‌افزار GIS با شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان بسته شد 

در پی انعقاد قرارداد توسعه نرم‌افزار GIS با شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان، شرکت فراعمران نگار به عنوان مجری قرارداد مذكور انتخاب گردیده و قرار است طي مدت 12 ماه اين پروژه را به انجام رساند.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed