قرارداد « فرآوری و ورود اطلاعات محوطه و سایت شرکت ایران خودرو در نرم‌افزار مدیریت اطلاعات ساختمان (نماساخت)» بین شركت ايران‌خودرو و شركت فراعمران نگار مبادله شد. 

پروژه "فرآوری و ورود اطلاعات محوطه و سایت شرکت ایران خودرو در نرم‌افزار مدیریت اطلاعات ساختمان (نماساخت)" طي قراردادی به شرکت فراعمران نگار واگذار گردید. بر اين اساس شركت فراعمران نگار مي‌بايست طي مدت زمان 180 روز كاري از زمان ابلاغ قرارداد، كليه موضوعات و فعاليت‌هاي شرح خدمات اين پروژه را به انجام رساند.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed