قرارداد «اجراينقشه‌برداري سايت‌هاي سه‌گانه»‌ بین شركت پتروشيمي بوشهر و شركت فراعمران نگار مبادله شد 

«پروژه اجراي نقشه‌برداري سايت‌هاي سه‌گانه»، طي قراردادی به شرکت فراعمران نگار واگذار گردید. بر اين اساس شركت فراعمران نگار مي‌بايست طي مدت زمان 6 ماه از زمان ابلاغ قرارداد، كليه موضوعات و فعاليت‌هاي شرح خدمات اين پروژه را به انجام رساند.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed