شرکت فراعمران نگار دوازدهمين سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت

اين مراسم در جمعی صمیمانه و پر نشاط با حضور گروهی از همکاران دفتر مرکزی شرکت، برگزار گردید. در این مراسم، آقای مهندس سرتيپي مدیر عامل شرکت، ضمن مرور روند کاری یکسال گذشته، برنامه‌هاي جدید شرکت را برای حاضرین بیان نمودند و در خاتمه مراسم از همکاران تشکر و قدردانی گردید.

Salgard12

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed