شرکت فراعمران نگار در مناقصه عكس‌برداري و تهيه فايل‌هاي تصاوير از دفاتر املاك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان گيلان برنده شد

بازگشایی پاکت مالی مناقصه "انجام عمليات عكس‌برداري و تهيه فايل‌هاي تصاوير از دفاتر املاك" در محل اداره كل ثبت اسناد و املاك استان گيلان برگزار شد و شركت فراعمران نگار برنده این مناقصه اعلام گردید. 

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed