شرکت فراعمران نگار در مناقصه آرشيو الكترونيكي دفاتر املاك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل برنده شد

مناقصه آرشيو الكترونيكي دفاتر املاك در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل برگزار شد و شرکت فراعمران نگار موفق شد در اين مناقصه به عنوان برنده شناخته شود.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed