شرکت فرا عمران نگار شما را به بازدید از "اولین خانه دانش بنیان و فناورانه " دعوت می نماید.

زمان برگزاری : 96/05/21 الی 96/05/24

ساعت بازدید: 10 الی 18

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، سالن:27(فضای باز)

Nama

 

 

 

 

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed