درباره ما                                                                                                                    

 شركت فراعمران نگار، با هدف ايجاد زمينه‌‌اي مناسب جهت مستند‌سازي اطلاعات فني طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف و راه‌اندازي سيستم‌هاي

مكانيزه تشكيل شده و از زمان تاسيس تاكنون،‌ پروژه‌هاي متعددي را انجام داده و يا در دست اقدام دارد.

مديريت شركت

 مديرعامل: حامد سرتيپي

رئيس هيئت مديره: محمد اصل علي‌نژاد

معاونت برنامه‌ريزي

اين معاونت در دو بخش برنامه‌ريزي و كنترل پروژه، تحقيق و توسعه وظايف زير را بر عهده دارد:

 • انجام برنامه‌ريزي با استفاده از روش CPM براي پروژه‌ها شامل تشكيل ساختار شكست فعاليت‌ها و تنظيم برنامه زمان‌بندي پروژه‌ها
 • كنترل وضعيت پيشرفت پروژه‌ها و تطبيق آن با برنامه زمان‌بندي از طريق اخذ گزارشات و برگزاري جلسات
 • ارائه گزارش از وضعيت پيشرفت پروژه‌ها به كارفرما
 • تنظيم صورت وضعيت پروژه‌ها براساس پيشرفت كار
 • اخذ مجوزها و گواهينامه‌هاي لازم
 • شركت در مناقصات مرتبط با فعاليت‌هاي شركت

معاونت اداري

اين معاونت در دو بخش امور قراردادي و امور حقوقي وظايف زير را بر عهده دارد:

 • تنظيم قرارداد پرسنل مطابق با قوانين موجود و انجام اقدامات لازم در اين زمينه
 • محاسبه حقوق و مزاياي پرسنل براساس قراردادهاي مربوطه و پرداخت آن
 • پيگيري امور اداري مربوط به شركت و پرسنل نظير بيمه و ماليات
 • پيگيري و حل و فصل مسائل حقوقي شركت
 • تنظيم اظهارنامه مالياتي شركت
 • برنامه‌ريزي هزينه‌هاي پرسنلي در بازه‌هاي مختلف
 • راهبري امور حسابداري شركت

معاونت روابط عمومي

اين معاونت در دو بخش امور سمعي و بصري، مركز اسناد و كتابخانه و امور انفورماتيك وظايف زير را بر عهده دارد:

 • شركت در نمايشگاه‌هاي تخصصي و انجام اقدامات مربوطه
 • برگزاري مراسم و بزرگداشت مناسبت‌هاي رسمي
 • اداره امور دفتري شامل هدايت دفتر شركت، تهيه گزارشات و انجام هماهنگي‌هاي لازم
 • راهبري و سرپرستي شبكه رايانه‌اي شركت و امور سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مربوط
 • راهبري امور سمعي و تهيه فيلم و عكس از پروژه‌هاي شركت
 • راهبري و به‌روزرساني سايت شركت

معاونت فني

معاونت فني شركت مسئول نظارت و راهبري پروژه‌هاي شركت از نظر فني مي‌باشد كه وظيفه تعيين مدير پروژه و نظارت

كمي و كيفي بر پيشرفت پروژه‌ها را بر عهده دارد.

مديريت تداركات و پشتيباني

شرح وظايف اين معاونت به شرح زير مي‌باشد:

 • تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز شركت
 • پيگيري امور رفاهي پرسنل شركت
 • تدارك انجام سفرها شامل: عزيمت و اقامت پرسنل به محل پروژه‌ها
 • برنامه‌ريزي هزينه‌هاي مصرفي و غير مصرفي شركت در بازه‌هاي زماني مختلف
 • راهبري انبار شركت

 

 

 

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed